RD BERKUCIO

Průkaz slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy

 

Tento průkaz slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje spotřebu veškeré energie (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé užitkové vody, osvětlení) spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti A až G. Energetická náročnost objektu je přímo spojena s provozními náklady budovy.

Podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb je nezbytnou součástí dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zpracování průkazu je povinné na základě zákona 393/2007 Sb. (Úplné znění zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií) a vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

KATEGORIZACE RD PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

„Energetický štítek budovy“

Energetický štítek budovy zobrazuje tepelné ztráty, respektive energetickou náročnost budovy

 • Standardní dům – dům, jehož energetická náročnost odpovídá dnes platnému hodnocení dle ČSN 730540-2. To znamená, že energetická náročnost budovy je v rozpětí 98-142 kWh na 1 m2 za rok. Dle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C.
 • Energeticky úsporný dům je budova, která vykazuje nižší spotřebu tepla než standardní dům a spadá do kategorie B, respektive A dle energetického štítku budovy. Energeticky úsporné domy lze rozdělit do čtyř podkategorií, které nejsou blíže specifikovány ve standardním energetickém štítku:
 • Nízkoenergetický dům – hodnota spotřeby nesmí být vyšší než 50kWh/m2.a, kategorie A
 • Energeticky pasivní dům – hodnota spotřeby je nižší, nebo rovna 15kWh/m2.a, pod-kategorie A+
 • Energeticky nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5kWh/m2.a, pod-kategorie A++
 • Dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům je speciální pod-kategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, případně přebytky jsou dále distribuovány ke spotřebě.

Hodnocení energetické náročnosti budovy dle kategorií

 

Kategorie budovy:  A B C D E F G
Hodnoty (v kWh/m2):   < 51 51 – 97 98 – 142 143 – 191 192 – 240 241 – 286 > 286

 

Kategorie energetické náročnosti

 • A – Mimořádně úsporná
 • B – Úsporná
 • C – Vyhovující
 • D – Nevyhovující
 • E – Nehospodárná
 • F – Velmi nehospodárná
titulka006
titulka004
titulka001
titulka000
titulka007
titulka005
titulka002
titulka003
titulka008
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow