Jak připravit dům na zimu

Podzim máme ve svém závěru a zima se neúprosně blíží. Nastává správná chvíle připravit dům i zahradu na nepříznivé podmínky nejchladnějšího období v roce. Správnou přípravou prodloužíme životnost domu a zároveň si zajistíme pohodové užívání v zimním období. Nikdo přece nechce řešit popraskané potrubí, zatékání nebo nefunkční kotel.

Pokud během příprav budete počítat s velkými mrazy, přívaly sněhu, nápory vichrů nebo naopak s neočekávanými oblevami, uděláte jen dobře.
Co všechno je tedy potřeba udělat vám přinášíme v tomto článku.

VYTÁPĚNÍ

Topení a komín

Topení je v zimním období prakticky životní důležitostí. Každé topidlo doporučujeme řádně vyčistit, zkontrolovat a seřídit. Vyčištěné komíny a správně fungující kotel jsou nejen zákonem požadované, ale z hlediska efektivity také nutné záležitosti. Pro kontrolu a servis otopného systému se obraťte na odborníka. Budete mít jistotu, že topení funguje, jak má a zároveň se vyhnete případným zdravotním i bezpečnostním rizikům.

U násypných kamen je choulostivým místem šamotová vyzdívka. Popraskanou nebo vypadanou je třeba bezodkladně vyměnit.

U teplovodních kotlů je třeba mít splněné předepsané revize a kontroly. U plynových kotlů se vyžaduje kontrola spalovacího procesu, spolehlivost pojistného ventilu, termostatu a správný odtah spalin.

U zanesených komínů hrozí nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou u plynových kotlů, kde mimo čistoty je potřeba dodržovat předepsaný tah komínu. Odpovědnost za bezpečný stav komínu nese výhradně majitel objektu.

Pevná paliva

Při topení pevnými palivy na předzásobíme, ať už se jedná o uhlí, koks, brikety či dřevo. Dřevo uskladněné podél fasády navíc slouží jako její izolace. Nezapomeňte na možnou zimní kalamitu a tím způsobený dočasný nedostatek paliv.

Rozvody

Před topnou sezónou nezapomeňte natlakovat vodu v otopném systému, odvzdušnit radiátory a zkontrolovat ventily, zda řádně fungují. Zajistíte si tak optimální objem vody pro ohřev místností. Samozřejmostí je očištění radiátorů od přes léto usazeného prachu a nečistot.

ZATEPLENÍ – FASÁDA, OKNA A DVEŘE

Velmi prospěšná je kontrola venkovní fasády, střechy domu, oken a dveří, abychom objevili případné praskliny, díry nebo netěsnosti. Venkovní praskliny je třeba vyplnit a netěsnící okna a dveře seřídit podle dodaného manuálu nebo je nechte seřídit odborníkem. Pomůžete tak udržet teplý vzduch uvnitř a chladný vzduch venku. Netěsné spáry snižují vnitřní teplotu až o dva stupně a špatně utěsněnými okny a dveřmi může unikat až polovina z celkových tepelných ztrát.

Tip: V zimě větrejte několikrát denně krátce a intenzivně. Nenechávejte otevřenou mikroventilaci.

STŘECHA A OKAPY

Před zimou důkladně zkontrolujte střechu včetně jejich součástí (izolace, hřebenáče, nárožní pásy apod.), vyčistěte okapy a zkontrolujte svody.
Včas odstaňte problémová místa, jako jsou prasklé tašky, ohnuté a zrezivělé plechy nebo jiné poškození krytiny a konstrukce. Nezapomeňte, že střecha musí zvládnout tíhu sněhu a vezměte v úvahu i množství vody, které vznikne táním.

Okapy a svody vyčistěte od všech nánosů, kterými se mohly ucpat. Zajistíte tak bezproblémový odtok vody při tání sněhu. Zanesené rýny zadržují vodu, která pokud zmrzne, může poškodit nejen okapový systém, ale také střechu, vnější zdivo nebo způsobit zatečení vody do domu.

A když už jsme u těch svodů, odborníci doporučují prodloužit odtokové svody zhruba o jeden metr dál od domu, aby se voda nedostávala k základům.

KANALIZACE

Při prohlídce domu nezapomeňte zkontrolovat stav kanalizace, především čistotu vpustí. Odstraňte všechny mechanické nečistoty, při tání tak zabráníte nechtěnému podmáčení domu. Pokud je u domu septik nebo jímka, doporučujeme je před zimou vyvézt.

ZÁMKY A PANTY

Proti mrazu ošetřete venkovní zámky i panty u dveří, vjezdových vrat, garáží, branek a dalších prvcích. V pohotovosti byste měli mít rozmrazovač zámků. Gumové částí ošetřete specializovaným přípravkem, který gumu chrání, v zimě zlepšuje její vlastnosti a zároveň prodlužuje její životnost.


VENKOVNÍ ROZVODY VODY

Všechna potrubí, baterie a hadice vedoucí venkem je třeba vypustit nebo zaizolovat na nezámrznou teplotu. Pokud tak neuděláte hrozí, že vlivem mrazu popraskají. Prázdné hadice doporučujeme schovat, ochráníte je tak před nepříznivými vlivy zimního počasí.
Studnu a pumpu doporučujeme obalit speciální látkou, slámou nebo polystyrénovými bloky. Zkontrolujte také otvory a dobře je zabezpečte před možným uhnízděním nezvaných zvířecích hostů, kteří by vám mohli nejen pumpu, ale i vodu znečistit svými exkrementy.

ZAHRADA

Zahradní nářadí, které nebudete používat během zimy používat, schovejte (např. sekačky). Před úschovou proveďte servis a zazimování (vypuštění benzínu), ať nejste na jaře nepříjemně překvapeni. Venkovní rostliny uložte na vhodné zimoviště. Grilovací zařízení a venkovní nábytek vyčistěte, polstrování schovejte. Části nábytku, které zůstávají venku doporučujeme ošetřit vhodným přípravkem a zakrýt pláchnout.

Bazény

Malé bazénky vypusťte a schovejte. Trvalé bazény je nutné vypustit zhruba na polovinu jejich kapacity. Zbylou vodu ošetřete zazimovacími prostředky. Pokud je to možné, doporučujeme bazén v zimním období překrýt plachtou nebo stříškou.

Stavební materiál

Veškerý stavební materiál schovejte a chraňte před nízkými teplotami. To se týká především veškerých vodou ředitelných nátěrových a ochranných hmot.

ZIMNÍ ZÁSOBY

Na zimu je ideální se připravit v průběhu celého roku. K základnímu vybavení by měla patřit posypová sůl, rozmrazovací směs, lopata nebo fréza na odhazování sněhu, zásoby svíček a baterek pro případné výpadky proudu a záložní zdroj tepla. A dobré je mít zásoby dobře dostupné a připravené v pohotovosti.